Đang tải

Dự Án Dạy Làm Bánh Á Âu

Từ khi thành lập đến nay, Hướng Nghiệp Á Âu (HNAAu) là đơn vị tiên phong đưa nghề Bánh trở thành nghề được giới trẻ yêu thích và có vị trí cao trong các nghề phổ biến hiện nay. Dạy Làm Bánh Á Âu (DLBAAu) là một mảng trực thuộc HNAAu, chuyên đào tạo và cung ứng nguồn nhân sự chất lượng cao cho ngành Bánh.

Truyền Thông Số Việt Nam đã làm việc với Dạy Làm Bánh Á Âu ngay từ những ngày đầu, hịnh hướng hình ảnh, fanpage để đạt hiệu quả cao trong phủ sóng thương hiệu và thu hút học viên. Sau 3 tháng Dạy Làm Bánh Á Âu đã có nhưng bước chuyển biến đột phá. Thu hút hàng trăm học viên theo học.

Bánh Á Âu